Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland.

Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland

  • Søker: Ballangen Sjøfarm AS org. nr. 884 141 982
  • Søknaden gjelder: Permanent biomasseutvidelse
  • Søkt størrelse: 4776 tonn MTB
  • Lokalitet: 45060 Pundsvik I
  • Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º25,248` Ø 16º47,015`
  • Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på rådhuset i Narvik og Narvik kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Narvik kommune innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Vedlegg til saken:

Akvakultursøknad - endring av lokalitet (PDF, 381 kB)
Avklaring gebyr (PDF, 231 kB)
Beredskapsplan HMS (PDF, 10 MB)
Biosikkerhetsplan (PDF, 14 MB)
Forundersøkelse B-metodikk (PDF, 6 MB)
Forundersøkelse C-metodikk (PDF, 15 MB)
Forundersøkelse (PDF, 7 MB)
Kart og posisjoner (PDF, 3 MB)
Kvalitetshåndbok (PDF, 11 MB)
Risikovurderinger (PDF, 10 MB)
Samtykkeerklæring (PDF, 110 kB)
Strømrapport (PDF, 9 MB)