Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering Tore Hunds gate 43-47

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og rådmannens vedtak 11.11.2019, legges forslag til detaljregulering Tore Hunds gate 43-47, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 15. november - 27. desember 2019.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus og på kommunens hjemmeside: www.narvik.kommune.no.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2018004 og sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 27.desember 2019.

Dokumentene til planforslaget kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her:

Vedtak detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 148 kB)

Planbeskrivelse detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 183 kB)

Plankart detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 538 kB)

ROS-analyse detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 138 kB)

Rapport detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 7 MB)

Sjekkliste detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 102 kB)

Innspill ved oppstart detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 3 MB)

Planskjema for Nordland detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 162 kB)

Referat fra oppstartsmøte detaljregulering Tore Hunds gate 43-47 (PDF, 692 kB)

Delegasjonsbrev Evenes kommune (PDF, 31 kB)

Saksbehandling settekommune - Evenes kommune (PDF, 300 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 18/806: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018000806&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2949&