Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Naustveien

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 305/20, legges forslag til detaljregulering for Naustveien, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 6. november - 18. desember 2020.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av 8 boenheter i kjede eller rekkehus i det angitte planområdet, samt endre adkomsten til de eksisterende boligtomtene.
 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus og på kommunens hjemmeside narvik.kommune.no under Kunngjøringer.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2018002 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 18. desember 2020.
 

Dokumentene til planforslaget kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her:

Vedtak - Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Naustveien  (PDF, 684 kB)
Planbeskrivelse  (PDF, 10 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 891 kB) 
Plankart  (PDF, 2 MB)

KU-vurdering (PDF, 925 kB)
Havnivåskisse (PDF, 535 kB)
Notat - 473961-G1 Notat etter befaring geoteknikk 10.10.2016 (PDF, 540 kB)
Rapport Høgskolen i Narvik Betongprøvestasjonen - Georapport Rolf Nilsen 13.11.2015 (PDF, 6 MB)
NVE - Vurdering av geoteknisk undersøkelse - Floveien, Ankenes - Narvik kommune (PDF, 623 kB)
Merknader til oppstart - Detaljregulering Naustveien (PDF, 8 MB)


Sakens øvrige dokumenter kan ses på innsynssak 20/4137 og historisk innsynssak (før 2020) 18/1178.