Narvik kommunes budsjett og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling - alminnelig ettersyn.

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2023-2026 er lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager i ht. kommunelovens § 14-3.

Protokoll formannskapet 24. november (PDF, 453 kB)

Sakspapirer formannskapet 24. november

Narvik kommunestyre behandler budsjett og økonomiplan for 2023-2026 i møte 8. desember 2022.

Politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på kommunens Youtube-kanal:

 

Budsjettet og økonomiplanen er tilgjengelig i sin helhet her:

Budsjett og økonomiplan 2023-2026