Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplanen ble behandlet i formannskapet den 24. november, og i kommunestyret den 8. desember.

 Budsjettdokument finner du her:

Vedtatt økonomiplan 2023-2026

Økonomiplanen er en oversikt over Narvik kommunes langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og rulleres årlig. Det betyr at økonomiplanen oppdateres hvert år, for å tilpasse endringer i rammevilkår, nye politiske prioriteringer, og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i året som kommer.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år.

Direktesending - Behandling i kommunestyret 8. desember:

 

Direktesending - Behandling i formannskapet 24. november

Orientering i kommunestyret 27. oktober

I kommunestyrets møte 27. oktober holdt administrasjonen en orientering om budsjett og økonomiplanen:

Lysbildepresentasjon:

Budsjettforslag 2023 - presentasjon (PDF, 3 MB)

Prosess videre

  • Drøftingsmøte HTV 1. november
  • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 9.november
  • Eldrerådet 9.november
  • Ungdomsrådet 15. november
  • Arbeidsmiljøutvalget 2. desember
  • Hovedutvalgene 22. november
  • Formannskap 24. november
  • Kommunestyret 8. desember