Narvik kommunes budsjett og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling - alminnelig ettersyn.

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2021-2024 er lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager i ht. kommunelovens § 14-3.

Protokoll formannskapet 24. november

Sakspapirer formannskapet 24. november

Narvik kommunestyre behandler budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i møte 10. desember 2020.

Politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på kommunens Youtube-kanal:

 

 

Budsjettet og økonomiplanen er tilgjengelig i sin helhet her:

Budsjett og økonomiplan 2021-2024