Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Klikk for stort bilde Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Økonomiplanen er en oversikt over Narvik kommunes langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og rulleres årlig. Det betyr at økonomiplanen oppdateres hvert år, for å tilpasse endringer i rammevilkår, nye politiske prioriteringer, og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i året som kommer.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år.

Budsjettdokumentet med alle data finner du her:

Økonomiplan 2021-2024

I tillegg har vi skilt ut tiltak som en egen side. Du finner oversikten over tiltak også i hoveddokumentet:

Tiltak i økonomiplanen 2021-2024

Økonomiplanen kan også leses som en PDF:

PDF Økonomiplanen 2021-2024 (PDF, 4 MB)

Budsjett og økonomiplanen behandles i formannskapet den 24. november, og kommunestyret den 10. desember.

Åpne politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal:

 

 

Formannskapet 24. november

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble den 24. november lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, iht. kommunelovens § 14-3.

Orientering

I kommunestyrets møte 5. november holdt administrasjonen en orientering om budsjett og økonomiplanen:

Lysbildepresentasjon:

Rådmannens budsjettforslag 2021 - presentasjon (PDF, 2 MB)