Budsjett og økonomiplan 2021-2024

 Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplanen behandles i formannskapet den 24. november, og kommunestyret den 10. desember.

Åpne politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal:

 

 

Direktelenke til strømming av kommunestyrets møte 10. desember:

Økonomiplanen er en oversikt over Narvik kommunes langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og rulleres årlig. Det betyr at økonomiplanen oppdateres hvert år, for å tilpasse endringer i rammevilkår, nye politiske prioriteringer, og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i året som kommer.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år.

Budsjettdokumentet med alle data finner du her:

Økonomiplan 2021-2024

I tillegg har vi skilt ut tiltak som en egen side. Du finner oversikten over tiltak også i hoveddokumentet:

Tiltak i økonomiplanen 2021-2024

Økonomiplanen kan også leses som en PDF:

PDF Økonomiplanen 2021-2024 (PDF, 4 MB)

Formannskapet 24. november

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble den 24. november lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, iht. kommunelovens § 14-3.

Orientering

I kommunestyrets møte 5. november holdt administrasjonen en orientering om budsjett og økonomiplanen:

Lysbildepresentasjon:

Rådmannens budsjettforslag 2021 - presentasjon (PDF, 2 MB)