Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 2023

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i i tidsrommet 20.02.2023 – 13.03.2023. Dette gjøres med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. 

Skattelisten er publisert her på kommunens hjemmeside.

Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) sendes til eierne ved utgangen av februar.

Eventuelle klager må være innsendt innen seks uker etter at listene er lagt ut, senest 12.04.2023.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret ved Narvik kommune, Postboks 64,8501 NARVIK, eller på e-post til: postmottak@narvik.kommune.no.

Skattelister etter kategorier
Eiendomsskattelister etter kategorier 2023
Tittel Publisert Type
SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt kommunikasjon

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt kommunikasjon.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt næring

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt næring.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Blanda bruk næring

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Blanda bruk næring.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt fritid

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt fritid.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Garasje-uthus-anneks bolig

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Garasje-uthus-anneks bolig.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt bolig

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Tomt bolig.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Naust

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Naust.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Blanda bruk bolig

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Blanda bruk bolig.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Bolig kommunal takst

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Bolig kommunal takst.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Landbruk bolig

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Landbruk bolig.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Næring

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Næring.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Fritid

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Fritid.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_Formuesgrunnlag bolig

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_Formuesgrunnlag bolig.pdf

 

Fritakslister
Fritakslister 2023
Tittel Publisert Type
SkattelisteOffentligEttersyn_7 b delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_7 b delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_7 a delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_7 a delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_7 a lag-foreninger-stiftelser

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_7 a lag-foreninger-stiftelser.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 h delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 h delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 h gårds-skogbruk

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 h gårds-skogbruk.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 g Helseforetak

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 g Helseforetak.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 g delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 g delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 b delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 b delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 d Kommunale eiendommer

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 d Kommunale eiendommer.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 b Jernbane

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 b Jernbane.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 c delvis

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 c delvis.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 c Kirker

16.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_§ 5 c Kirker.pdf

Les mer om eiendomsskatt i Narvik kommune