Høring av forslag til slipp av minstevannføring for Børselvreguleringen i Ballangen kommune

NVE sender med dette forslag til slipp av minstevannføring fra Børsvatn til Børselv på offentlig høring.

 

NVE sender med dette forslag til slipp av minstevannføring fra Børsvatn til Børselv på offentlig høring. Børselva har over en periode siden mai 2009 og frem til 2018 hatt et midlertidig vannføringsregime.

Forslaget er lagt ut til offentlig innsyn ved servicekontoret på Ballangen rådhus, Ballangen kommunes hjemmeside, servicekontoret på Narvik rådhus ellers lastes ned her: Offentlig høring minstevannføring for Børselvreguleringen (PDF, 13 MB)

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via sakens side på nve.no/konsesjonssaker. Alternativt kan den sendes som e-post til nve.no eller i brev til NVE- Konsesjons-avdelingen, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo,

Frist for å sende uttalelse er 24.01.2020