Fastsatt planprogram for Medby næringspark

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringspark for større næringsaktører, primært innenfor transport, logistikk og lagervirksomhet. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er sendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Det fastsatte planprogrammet og vedtaket med saksutredning kan ses her: