Fastsatt planprogram for Datasenter Bjerkvik

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Datasenter Bjerkvik ble fastsatt i hovedutvalg for plan og utvikling den 24.03.2020 i sak 010/20.

 Klikk for stort bilde 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter eller annen kraftkrevende industri. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er sendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram. 

Det fastsatte planprogrammet og vedtaket med saksutredning kan sees her:

Vedtak med saksutredning sak 010/20 (PDF, 515 kB)

Fastsatt planprogram Detaljregulering datasenter Bjerkvik (PDF, 5 MB)