Allminnelig kunngjøring - Søknad om akvakultur i Narvik kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søker: Ballangen Sjøfarm AS org. nr. 884 141 982
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Søkt størrelse: 6000 tonn MTB
Lokalitet: 28196 Kvernes
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º24,123` Ø 16º54,862`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º24,107` Ø 16º54,537`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º23,864` Ø 16º54,797`
Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside, rådhuset i Narvik og servicekontorene i Ballangen og Kjøpsvik.

Dokumentene kan lastes ned her:
Kvernes arealstatus.pdf (PDF, 344 kB)
Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til sektor for orientering - Ballangen Sjøfarm AS Org. nr. 884 141 982.pdf (PDF, 104 kB)
Kvernes - følgebrev akvakultursøknad 2021.pdf (PDF, 2 MB)
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 1804835.pdf (PDF, 680 kB)
Kvernes C undersøkelse 2020.pdf (PDF, 3 MB)
Gebyr Kvernes.pdf (PDF, 259 kB)
BSF beredskapsplaner samlet.pdf (PDF, 8 MB)
Oversendelse fra Fiskeridirektoratet.pdf (PDF, 600 kB)
Kvernes anleggsskisse.png.pdf (PDF, 968 kB)
Samtykke Kvernes.pdf (PDF, 2 MB)
Kvalitetshåndbok Ballangen Sjøfarm - Innholdsfortegnelse.pdf (PDF, 850 kB)
Kvernes anlegg.png.pdf (PDF, 732 kB)
APN-60057.02 Nye Kvernes strømrapport 2018.pdf (PDF, 6 MB)
Kvernes B unders 75-90% 2020.pdf (PDF, 2 MB)
Kvernes B-unders 50% 2020.pdf (PDF, 6 MB)
Kvernes Forundersøkelse 2021.pdf (PDF, 4 MB)
Kunngjøring Fremover (PDF, 42 kB)

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside, rådhuset i Narvik og servicekontorene i Ballangen og Kjøpsvik.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Narvik kommune innen 1 måned fra denne kunngjøringen.