Akvakultur i Narvik kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland
Søker: Cermaq Norway AS
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Søkt størrelse: 5500 tonn
Lokalitet: 31297 Tortenneset
 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68°29,155` Ø 17°20,320` Midtpunkt fôringsflåte N 68°29,267` Ø 17°20,184` Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no
 

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Narvik, Narvik kommunes hjemmeside, samt servicesentrene i Ballangen og Kjøpsvik. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Narvik kommune innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Vedlegg: