Alt om korona-situasjonen, koronavaksine og testing for covid-19

Nye koronatiltak i Narvik kommune

Klikk for stort bildeNarvik kommune bidrar i den nasjonale dugnaden, men letter på enkelte tiltak fra 20. januar

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt. 

Her finner du regjeringens anbefalinger.

Narvik kommune følger de generelle rådene, men ettersom vi ikke har høyt smittetrykk innføres ikke strengere tiltak. 

Narvik kommune følger Stortingsvedtaket om å oppheve nasjonal skjenkestopp fra natt til fredag 22. januar.

Vi forholder oss til hjemmekontor for de som ikke har cellekontor, og praktisk mulighet for å jobbe hjemmefra. De med cellekontor kan altså være fysisk på arbeidsstedet. 

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

Besøkende som har oppholdt seg i deler av landet med høyt smittepress, bes primært utsette besøket på sykehjem, sekundært må de benytte munnbind under besøk.

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: for private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. bør fortsatt utsettes.

Tiltakene gjelder fra 20. januar, og varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.