Narvik kommune følger Stortingsvedtaket om å oppheve nasjonal skjenkestopp

Kommuneoverlegen vurderer at Narvik kommune ikke har høyt smittetrykk og innfører ikke strengere tiltak i forbindelse med skjenking av alkohol enn de som er fastsatt i covid-19 forskriften.

Opphevelsen av den nasjonale skjenkestoppen trer derfor i kraft i Narvik kommune natt til fredag 22. januar kl .00.00.

Helse- og omsorgsdepartementet iverksetter Stortingets flertallsvedtak. Departementet har valgt å følge FHIs anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar.

Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Det skal registreres kontaktopplysninger til gjester på serveringsstedene.

Narvik kommune vil fortsette å følge smittesituasjonen i vårt område tett og vurderer fortløpende hvilke tiltak som eventuelt skal settes inn.