Søknadsfrist etablering barnehage

Her finner du informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Narvik kommune, og andre ting du bør vite når du søker plass. Frist for å søke barnehageplass for barnehageåret 2020-2021 er 1. mars 2020.

 Den første av i alt 4 kommunale avgifter for 2020 er på vei fra kommunen. Her finner du mer informasjon om kommunale avgifter.

 

Innskriving av elever som er født i 2014 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2020-2021.

 

Viktig og spennende om DEMENS 2020! Koordinator for Friskliv og mestring i Narvik kommune vil avholde gratis lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens. Påmeldingsfrist er 15.01.2020. Kurset er gratis.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.

 Narvik kommune må bytte kommunenummer fra 1. januar 2020.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Torsdag den 26. september 2019 ble grunnstein på nye Narvik ungdomsskole lagt ned. 

Vil du bli en av oss?  Det er tid for å søke plass i kulturskolen til skoleåret 2019/2020