Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.

Narvik kommune må bytte kommunenummer fra 1. januar 2020.

  Innskriving av elever som er født i 2014 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2020-2021

 

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Livet er hva dine tanker gjør det til!

Torsdag den 26. september 2019 ble grunnstein på nye Narvik ungdomsskole lagt ned. 

Vil du bli en av oss?  Det er tid for å søke plass i kulturskolen til skoleåret 2019/2020

Mandag 11. mars 2019 vil kommunens kartløsning (WebInnsyn) ha nedetid grunnet nødvendig vedlikehold og forbedring av løsningen i tidsrommet 12:00 og utover. Vi beklager ulempene dette medfører.

Bystyret har vedtatt Narvik kommunes første veteranplan. Veteranplanen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale planer og oppfordring fra lokale veteraner. 
Foto: © Forsvaret Johannes Maximilian Schnell.