Kommunestyret 8. desember sendes direkte på Narvik kommunes Youtubekanal.

Som innbygger i Narvik by har du verdifull og viktig kunnskap om lokalmiljøet ditt som vi gjerne vil vite om.

Formannskapet 1. desember sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal.

Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplanen ble behandlet i formannskapet den 24. november, og skal behandles i kommunestyret den 8. desember.

Du inviteres til å delta i en spørreundersøkelse om reisevaner i Narvik. I undersøkelsen spør vi om hvor ofte man reiser og hvordan man reiser til ulike gjøremål.

Økonomisk rådgivning tilbys alle innbyggerne i Narvik kommune, Evenes kommune og Gratangen kommune.

Narvik kommune er i gang med utarbeidelsen av en ny boligplan for Narvik kommune.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Narvik kommune tildeler Kulturprisen til person(er), lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for og innen kulturlivet i kommunen. 

 

Vaksinering mot influensa gjennomføres i uke 42 i 2022