Vil du gå årets viktigste søndagstur? TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

 Onsdag 23. oktober og torsdag 24. oktober kan du ta influensavaksine på Oscarsborg Bo- og Servicesenter (OBS), Dronningens gate 76, 8514 Narvik. 

Livet er hva dine tanker gjør det til!

 Narvik kommunes kulturpris 2019 - forslag. Frist for å sende inn forslag 22. oktober.

Torsdag den 26. september 2019 ble grunnstein på nye Narvik ungdomsskole lagt ned. 

Vil du bli en av oss?  Det er tid for å søke plass i kulturskolen til skoleåret 2019/2020

Mandag 11. mars 2019 vil kommunens kartløsning (WebInnsyn) ha nedetid grunnet nødvendig vedlikehold og forbedring av løsningen i tidsrommet 12:00 og utover. Vi beklager ulempene dette medfører.

Bystyret har vedtatt Narvik kommunes første veteranplan. Veteranplanen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale planer og oppfordring fra lokale veteraner. 
Foto: © Forsvaret Johannes Maximilian Schnell.

 

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også  logge deg inn i Visma Flyt Skole som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Et bredt tilflytterteam er nå klare for å hjelpe deg! Narvik kommune er den første kommunen i landet som organiserer tilflyttertjenestene på denne måten.