hovednyheter_innskriving_2018

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også  logge deg inn i Visma Flyt Skole som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Barnevernet informerer

Oppstart av akuttberedskap i Ofotens barneverntjenester fra 4. februar 2019

Er du tilflytter og har spørsmål?

Et bredt tilflytterteam er nå klare for å hjelpe deg! Narvik kommune er den første kommunen i landet som organiserer tilflyttertjenestene på denne måten.