Er du sykepleier? Har du helsefaglig bakgrunn? Vi trenger deg!

  Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune.

 Kan jeg dra på hytta hvis jeg er i karantene? Kan jeg dra på hytta hvis jeg ikke er i karantene?

Enkelt og kort - nei. Oppfordringen fra Narvik kommune er å holde seg hjemme!

 Regjeringen melder at de viderefører alle sine tiltak til 13. april. Det sier Narvik kommune seg enig i.

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

 Vi vet ikke hva vi kan komme til å trenge hjelp til, eller om vi blir å trenge hjelp. Men nå er tiden for dugnad, og for å være der for hverandre.

 Narvik kommune, i samarbeid med Sivilforsvaret Narvik, informerer om innskjerpede karanteneregler i Narvik kommune. Det er fredsinnsatsgruppen til Sivilforsvaret i Narvik som den nærmeste tiden vil bemanne flere av kommunegrensene inn til Narvik.

Narvik kommune har besluttet at man ønsker å innføre grensekontroll på alle adkomstveier inn til kommunen. Dette for å begrense og helst stoppe spredning av smitte av Covid-19.

Narvik kommune oppretter omsorgstilbud for barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner.