Beisfjordveien er stengt på nytt. Strømmen er tilbake.

 

Nå kan du selv registrere deg dersom du har tatt en positiv hjemmetest for korona.

  Kommunestyremøtet 16. desember gjennomføres digitalt av smittevernhensyn.

Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplanen behandles i formannskapet den 25. november, og kommunestyret den 9. desember.

Ordfører Rune Edvardsen inviterer til åpent orienteringsmøte. 

2021 ble ikke helt slik man hadde trodd på denne tiden av året i fjor. Pandemi og
smittevernhensyn er fortsatt en stor del av vår hverdag og påvirker årets tenning av julegrana i Narvik. Den tradisjonsrike fysiske markeringen med sang og gang rundt treet blir derfor også i år digital.

 Narvik kommune skal dele ut kulturprisen for 2021 - og vi ønsker forslag til mottakere!

Onsdag 10. november åpnet Frydenlundsforbindelsen, og en flunkende ny og flott rundkjøring, nye gangfelt og et forskjønnet område følger med!

 Torsdag 28. oktober er det møter i både formannskapet og kommunestyret i Narvik.

 Saken gjelder en storstilt industrisatsing i Narvik kommune sammen med industrikonsernet Aker. En satsing som for alvor tar Narvik inn i det “grønne skiftet”, en transformering fra gammeldags forurensende industri og logistikk til ny og moderne utslippsfri produksjon i stor skala. Som også løfter Narvik og regionen fra å hovedsakelig være en råvareleverandør til aktiv deltakelse i en større del av verdikjeden.