Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Søknadsfrist til kommunen 26. april 2019.

Varsel om planoppstart – Områderegulering av Frydenlund, Narvik

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Områdeplan Frydenlund, Narvik. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole og ny samlokalisert videregående skole.

Velkommen til aktivitetsvennkurs!

Narvik demensforening ønsker deg velkommen til aktivitetsvennkurs i Bjerkvik.   
Dato: Onsdag 13. mars. Tid: kl. 18.00-21.00. Sted: Ellas Minne, Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik. 

Nedetid på kommunens kartinnsynsløsning

Mandag 11. mars 2019 vil kommunens kartløsning (WebInnsyn) ha nedetid grunnet nødvendig vedlikehold og forbedring av løsningen i tidsrommet 12:00 og utover. Vi beklager ulempene dette medfører.

Nå har Narvik vedtatt sin første veteranplan

Bystyret har vedtatt Narvik kommunes første veteranplan. Veteranplanen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale planer og oppfordring fra lokale veteraner. 
Foto: © Forsvaret Johannes Maximilian Schnell.

 

hovednyheter_innskriving_2018

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også  logge deg inn i Visma Flyt Skole som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Er du tilflytter og har spørsmål?

Et bredt tilflytterteam er nå klare for å hjelpe deg! Narvik kommune er den første kommunen i landet som organiserer tilflyttertjenestene på denne måten.