Innskriving av 1. klassinger til skoleåret 2019-2020

Innskrivingen av 1. klassingene til skoleåret 2019-2020 vil skje i februar 2019. Tidligere år har det vært vanlig å gjøre dette i november.

På grunn nytt oppvekst og administrativt fagsystem, velger skolene å vente med innskrivingen til dette er på plass. Mer informasjon vil komme når det nærmer seg innskrivningsdato.

Mer informasjon vil  komme når det nærmer seg innskrivningsdato.