Svevestøv - oransje nivå

Luftkvalitet Narvik sentrum 2. november 2021. Luftkvalitet.no - Miljødirektoratet Målinger av luftkvaliteten i Kongens gate viser oransje nivå. Støvdempende tiltak er iverksatt av Veg og Park og Statens vegvesen.

Ved oransje nivå anbefales ikke risikogrupper å oppholde seg i rød sone.

Ved rødt eller lilla nivå er det fra betydelig helserisiko til høy helserisiko å oppholde seg i rød
sone for alle grupper. Det er altså gjort målinger av luftkvaliteten 2. november som viser oransje nivå.

Små barn kan være mer utsatt enn andre friske personer.

Se mer info om mulige tiltak, helseråd og forurensningsklasser her:

Luftkvalitet i Narvik