Luftkvalitet i Narvik

Luftkvaliteten i Narvik overvåkes av en måler i Kongens gate (Narvik sentrum) og en på taket til Helsehuset på Frydenlund. 
Aktuelle observasjoner fra målepunkt i Kongens gate finner du her Sentrum målestasjon, Narvik luftkvalitet.miljostatus.no

Luftkvalitet i Norge er en tjeneste fra Miljødirektoratet som varsler luftkvaliteten i hele landet. Her kan du hver dag følge med på luftkvaliteten der du er og lese mer om bla kilder til luftforurensning og de nasjonale helserådene iht. luftkvalitet på:  
Varsling på Luftkvalitet.miljostatus.no

Nedenfor vises aktuelt luftforurensningsnivå i Narvik. Ved oransje (moderat) forurensningsnivå vurderer og iverksetter vegmyndighet nødvendige tiltak. Ved rødt (høyt) forurensningsnivå iverksetter vegmyndighet tiltak. Vegmyndigheter er Narvik kommune Veg og park for de offentlige kommunale vegene og Statens Vegvesen for fylkes- og riksveger. 

Her kan du lese mer om: Tiltak for bedre lokal luftkvalitet på Luftkvalitet.miljostatus.no

Narvik kommune Miljørettet helsevern anbefaler, utover de nasjonale helserådene at barnehager ikke beveger seg i sentrum av Narvik ved oransje (moderat) forurensningsnivå. Leder ved kommunens barnehager bes følge med på luftkvaliteten her eller på Luftkvalitet i Norge.