Sommerjobb for ungdom på sykehjem i 2024

Ungdom i alderen 13 til 17 år ønskes til sommerjobb på sykehjemmene i Narvik kommune.

Er du mellom 13 og 17 år og kan arbeide i 3 eller 4 sammenhengende uker, kan du søke på sommerjobb ved et av sykehjemmene i Narvik kommune. 

Vi har 2 puljer:

  • Pulje 1 - uke 26, 27, 28 og 29 - fra mandag 24. juni til og med fredag 19. juli
  • Pulje 2 - uke 30, 31, 32 og 33 - fra mandag 22. juli til og med fredag 16. august.

 

Vi har primært behov for de som kan jobbe tre eller fire sammenhengende uker.

Søknadsfrist er 21. april 2024. Du kan søke digitalt via dette skjemaet:

Søknadsskjema for sommerjobb

Arbeidet går ut på personsentrert omsorg og individuell aktivitet, samt å aktivisere beboere med eksempelvis samtaler, lesing, kortspill, turgåing, enkle praktiske oppgaver, sang og musikk, hjelpe til med måltider m.m.

Det vil bli gitt opplæring og du må sette deg inn i reglene som gjelder på sykehjemmet.

Arbeidstiden er hverdager på dagtid.

Du kan søke om sommerjobb her: 

  • Ellas Minne, Bjerkvik 
  • Furumoen sykehjem, Narvik 
  • Oscarsborg Bo- og Servicesenter
  • Ankenes Bo- og servicesenter
  • Ballangen sykehjem
  • Prestegårdstunet sykehjem, Kjøpsvik

 

Har du spørsmål om sommerjobben kan du ta kontakt på telefon direkte med sykehjemmet du ønsker å jobbe på. Spør etter avdelingsleder eller enhetsleder, så kan de svare på de spørsmålene du måtte ha.

Oversikt sykehjem