Skolestart 8. trinn - ekstraordinært formannskapsmøte

Fylkesmannen i Nordland har kommet frem til at kommunestyrets vedtak om midlertidig flytting av elever på åttende trinn på Ankenes skole, er ugyldig.

Oppdatering 31/7 - ekstraordinært formannskapsmøte utgår, og det er kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte:

Ekstraordinært kommunestyremøte

Det var meningen at elevene som skulle opprinnelig begynne på ungdomstrinnet på Ankenes skole, skulle ha oppstart på nye Narvik ungdomsskole. Etter en lovlighetskontroll har Fylkesmannen i Nordland kommet frem til at vedtaket fattet i  kommunestyret er ugyldig.

Dette er kommunestyrets sak hvor vedtaket er kjent ugyldig:

Kommunestyrets vedtak

Fylkesmannens brev med vedtak:

Fylkesmannens vedtak

Administrasjonen på både Ankenes skole, Narvik ungdomsskole og i Narvik kommune vil den nærmeste tiden arbeide med å se på konsekvensene av oppheving av vedtaket, samt vurdere hvilke muligheter vi har på dette tidspunktet. Dette handler først og fremst om å sikre et godt skolemiljø for elever og ansatte. Det vil også være behov for å vurdere konsekvensene for timeplaner, lærerkrefter, fordeling av fag og valgfag, og ikke minst inndeling av klasser.

Foresatte, elever og lærere vil bli holdt løpende orientert direkte om hvordan skolestart vil bli ivaretatt.

Dette er en uheldig situasjon, men vi skal gjøre vårt beste for at elevene får et godt og trygt miljø i sin skolehverdag.

Det som vil skje nå fremover er følgende:

  • Administrasjonen vil oppdatere mulighetsstudien som ble gjennomført tidligere i år
  • Både Eiendomsforvaltning og Miljørettet helsevern vil gjennomføre en ny befaring på Ankenes skole, slik at vi får oppdatert status på bygget
  • Administrasjonen i Narvik kommune vil forberede ny politisk behandling av saken før skolestart, sammen med rektorene ved Narvik ungdomsskole og Ankenes skole.

Det er planlagt et ekstraordinært møte i formannskapet 6. august. Innkalling med sakspapirer vil sendes ut senest fredag 31. juli.

Møtet er frem til da under planlegging:

Formannskapet 6. august i møteplan.

med vennlig hilsen

Rolf M. Lossius, kommunalsjef virksomhetsstyring
Lars Norman Andersen, assisterende rådmann

Kontaktperson:
Assisterende rådmann Lars Norman Andersen - 959 85 439