Skolestart 8. trinn - ekstraordinært kommunestyremøte

Klikk for stort bilde Med bakgrunn i at kommunestyrets vedtak om midlertidig flytting av elever på åttende trinn på Ankenes ungdomsskole ble kjent ugyldig 17. juli, tas saken opp til ny politisk behandling 6. august.

Det er innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. 

Siden 17. juli har Narvik kommune undersøkt konsekvensene av opphevingen av vedtaket. 

Vi har også vurdert hvilke muligheter vi har på dette tidspunktet. Narvik kommunes Eiendomsforvaltning og Miljørettet helsevern har gjennomført ny befaring på Ankenes skole, og mulighetsstudien for Ankenes skole er oppdatert.

Dette handler først og fremst om å sikre et godt skolemiljø for elever og ansatte.

Siden forrige politiske behandling i mai er nå ytterligere 2 klasserom stengt av kommuneoverlegen på grunn av lukt, dårlig ventilasjon og fuktskader. Dette innebærer at man har ved skolestart 5 færre klasserom tilgjengelig. 

Dette gjør at man ikke har plass til alle de 488 elevene som opprinnelig skulle starte på Ankenes skole nå i august. 

Saksfremlegget ligger med sakspapirene og innkallingene i Narvik kommunes innsynsportal.

Saksfremlegget

Hele saken med vedlegg

Foresatte, elever og lærere holdes løpende orientert om hvordan skolestart vil bli ivaretatt.

Politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal:

 

 

med vennlig hilsen

Rolf M. Lossius, kommunalsjef virksomhetsstyring
Lars Norman Andersen, assisterende rådmann