Pressemelding 5. november - ytterligere en smittet, uavhengig av forrige tilfelle

Torsdag kveld er en person i Narvik bekreftet smittet med covid-19 i Narvik. 

Dette er en person som har kommet til Narvik fra et annet sted i Norge med høyere smittetrykk, altså innenlandssmitte. Personen som er smittet har vært i karantene hjemme siden ankomst til Narvik.

Dette er et separat tilfelle av smitte som kan spores til et annet sted i Norge.

Personen har gått rett i karantene ved ankomst til Narvik. Når det nå foreligger positiv test på covid-19 går personen over i isolasjon hjemme.

Personen som er smittet har en nærkontakt i samme husstand. Nærkontakten er i karantene.

Det drives fortsatt smittesporing fra det forrige tilfellet av bekreftet smitte tidligere i uken, men disse to tilfellene av smitte er to separate tilfeller som ikke kan spores til hverandre.

- På kort tid har vi nå to tilfeller av covid-19 i Narvik. Dagens tilfelle er innreisesmitte vi mener å ha kontroll på, mens det forrige fortsatt er en uavklart situasjon. Veien fra en smittet til mange tilfeller er kort, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt

- Vi kan alle bidra til å bryte smittekjeden ved å følge smittevernreglene. God håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Narvik kommunes koronakontor på e-post:
koronakontor@narvik.kommune.no 

På Helsenorge.no kan du lese mer om reglene for karantene og isolasjon:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ 

Trenger du å testes for covid-19? Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg, og hvordan du får avtale for testing:
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/testing-for-covid-19/