PIP-klubben

Narvik kommune er invitert med i et pilotprosjekt hvor det skal utprøves et gruppetilbud til barn og familier som opplever stress og belastninger i hverdagen. 

Pårørendeveilederen fremhever at å være søsken til barn eller ungdommer som har alvorlig eller kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne med stort hjelpebehov, psykiske utfordringer eller rusmiddelproblemer er krevende, også for de små. Da er det lurt å lære om følelser og behov, samt møte noen i samme situasjon.

Hva er PIP-klubben?

PIP-klubben er en barnegruppe for barn i alderen 5 - 9 år. Det er plass til 8-10 barn som møtes ukentlig over 14 ganger (unntak ferier).  

I tillegg er det informasjonsmøte pluss 4 samlinger for foreldre/foresatte. 

Hva gjør vi på PIP-klubben?

 • I klubben lærer barn på en leken måte om følelser og om å håndtere egne følelser. Vi snakker sammen om å være redde, sinte, triste og glade.  
 • Vi jobber med et positivt selvbilde.  
 • Barna lærer å si hva de tenker og øver på ferdigheter som gjør at de kan håndtere ulike situasjoner.  
 • Vi jobber med alle tema via lek og kreative aktiviteter. 
   

Familiestøtte

Det er 4 (obligatoriske) foreldremøter hvor vi forteller hva barna gjør på PIP-klubben og hvorfor. På den måten kan foreldre også følge opp dette hjemme. Det er veldig viktig for barn å vite at foreldre er involvert og at foreldrene synes det er greit at de er på PIP-klubben. 

I tillegg snakker vi med foreldre om hvor viktige de er og hvilken betydning de har i barnas oppvekst. PIP-klubben har familiekontakter som foreldre kan få støtte av og samtaler med ved behov. 

Ved slutten av perioden har vi en siste samtale med foreldre hvor vi bl.a. snakker om evt. behov for videre hjelp. 

Om klubben

PIP-klubben er gratis og alle ganger starter med enkel mat. PIP-klubben ledes av 2 faste voksne gruppeledere. 

Kurset vil holdes mandager etter skoletid.  
Tidspunkt og sted avklares nærmere (Det blir sentrumsnært). 

Innhold

 • • Bli kjent 
 • • Mye lek og moro 
 • • Kreative aktiviteter 
 • • Følelser 
 • • Håndtere vanskelige situasjoner i hverdagslivet 
 • • Hvem rundt barnet kan hjelpe og støtte


PIP-Klubben er et samarbeid mellom  Narvik kommune og Voksne for Barn.