Psykisk helseteam for barn og unge

Psykisk helseteam for barn og unge gir rask psykisk helsehjelp til barn og unge mellom 6–18 år.

Vi er et tverrfaglig team med ansatte fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Narvik) og Narvik kommune. Teamet har et tilbud til deg som har utfordringer med eksempelvis lette til moderate symptomer for angst eller depresjon. 

Vi tilbyr helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven og du vil derfor få vedtak på tjenesten du mottar fra oss. 

Hos oss kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve at du mestrer hverdagen, får det bedre og får færre symptom. 

Akutt hjelp

Psykisk helseteam for barn og unge er ikke en akutt instans. 

For akutt hjelp:
Dersom du har mer alvorlige psykiske helseutfordringer eller har behov for akutt hjelp, ta kontakt med:

 • Legevakta på telefon 116 117
 • Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 769 686 70 (08:00 - 15:30) 
 • Fastlegen din på dagtid for øyeblikkelig hjelp-time. 
Hvem er vi?

Psykisk helseteam barn og unge er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra BUP Narvik og Narvik kommune. Målet er at vi skal ved tidligst mulig innsats forebygge sykdomsforløp. Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, eksempelvis fastlege, skole, helsesykepleier og NAV. Dette skjer i samråd med deg. 

Hva kan vi hjelpe med?
 • Psykisk helseteam kartlegger og vurderer psykisk helsetilstand og livssituasjon, og vurderer egnede tilbud videre.
 • Psykisk helseteam tilbyr kortvarig samtaletilbud til barn og ungdom.
 • Psykisk helseteam kan delta i møter med ungdom, barn, foresatte, lærere eller andre fagpersoner.

For å kunne benytte deg av vårt tilbud, er det viktig at du er motivert til å motta hjelp fra oss. Metodene krever at du selv deltar aktivt, blant annet gjennom hjemmeoppgaver og øvelser. 
I mange saker er det hensiktsmessig å inkludere foresatte gjennom veiledning. Foresatte er en viktig rolle i barnet og ungdommens liv. Sammen med miljøterapeut finner dere ut hvilket mål og innhold samtalen skal ha. 
 

Hvor finner du oss?

Vi holder til i Teknologiveien 2A, i 2/3.etg. Vår inngang finner du ved å gå forbi huset og til motsatt kortside. Det er gjesteparkering på motsatt side av huset.  

Slik kommer du i kontakt med psykisk helseteam for barn og unge: 

 • Via skolehelsetjenesten / åpen helsestasjon
 • Ring oss på telefon 90027633 mellom 09:00-15:00 (hvis vi ikke svarer, så ringer vi tilbake når vi har mulighet)  
 • Via dette kontaktskjemaet (PDF, 78 kB)
 • Via din fastlege (som kan sende elektronisk melding) 
 • E-post: psykiskhelseteam@narvik.kommune.no 

NB! Ikke skriv personsensitive opplysninger i mail eller SMS.
Vi tar kontakt så snart vi har mulighet for å sette opp tid til avklaringssamtale hvis det er behov for det. 
Hver torsdag har vi inntaksmøter der alle henvendelser blir vurdert. Vi har som mål å kontakte deg iløpet av en uke etter inntaksmøtet med informasjon om videre forløp. Dersom tilbudet vårt ikke er aktuelt, vil vi veilede deg om eventuelle andre tilbud.

Taushetsplikt
Vi har taushetsplikt. Hva taushetsplikten innebærer er avhengig av din alder. Les mer om
Helsepersonellets taushetsplikt