Nå har Narvik vedtatt sin første veteranplan

Bystyret har vedtatt Narvik kommunes første veteranplan. Veteranplanen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale planer og oppfordring fra lokale veteraner. 
Foto: © Forsvaret Johannes Maximilian Schnell.

Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom flere kommunale enheter og lokale representanter fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) har man ferdigstilt kommunens første veteranplan.
Les mer om Veteranplan 2018-2021 “I tjeneste for Norge - Narvik som bosted”