Luftkvaliteten har nådd rødt nivå

Mål av luftkvalitet i Kongens gate har nådd rødt nivå. Støvdempende tiltak er iverksatt av Statens Vegvesen/Veg og Park.

Risiko for dårlig luftkvalitet vil vedvare de kommende dagene grunnet stabilt vær og lite nedbør.

Ved oransje og høyere nivå anbefales ikke risikogrupper å oppholde seg i rød sone.

Ved rødt eller lilla nivå er det fra betydelig helserisiko til høy helserisiko å oppholde seg i rød sone for alle grupper. Små barn kan være mer utsatt enn andre friske personer.

Les mer om hvordan luftkvaliteten overvåkes

Se måledata for luftkvalitet

Mer informasjon om mulige tiltak, helseråd og forurensningsklasser