Lærlinginntak 2021

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok i juni 2020 at det skal tas inn 22 nye lærlinger hvert år.

Narvik kommune er medlem av Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor og Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland. De som ønsker læreplass i kommunen søker gjennom opplæringskontorene. Inntak av lærlinger skjer i samarbeid mellom opplæringskontorene og kommunen v/enhet HR. Søknadsfristen for å søke læreplass var 1. mars 2021. 

Det er hittil tatt inn fire lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, seks i helsefagarbeiderfaget og en i kokk- og institusjonsfaget.  I etterkant har vi fått en søker til i barne- og ungdomsarbeiderfaget og en i helsefagarbeiderfaget. Hvis disse to tilbys læreplass har vi mulighet til å ta inn ni lærlinger til hvis det kommer søkere. Det var også søkere som ønsket læreplass innenfor IKT, men på bakgrunn av at det ble tatt inn tre nye lærlinger i 2020 er det ikke rom for å ta inn nye lærlinger her dette året.

Dersom noen fortsatt ønsker seg læreplass fra høsten av, ta kontakt med opplæringskontorene.

For mer informasjon se vedlagte linker:

https://www.narvik.kommune.no/aktuelt/satser-pa-larlinger.349530.aspx

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/skole-og-utdanning/larling-i-narvik-kommune/