Satser på lærlinger

Klikk for stort bildeIngunn Foshaug (t.v.) og Heidi Johnsen oppfordrer ungdom til å søke lærlingeplass i Narvik kommune Narvik kommune skal rekruttere 22 nye lærlinger hvert år og tilbyr nå mulighet for å ha læretiden på flere fagfelt enn tidligere.

Narvik kommune tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, men hovedopptaket skjer på våren. Alle elever som ønsker lærlingeplass i hovedopptaket, må søke innen 1.mars via nettstedet Vigo skole og Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor eller Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag Nordre Nordland.

Narvik kommune har et stort behov for fagarbeidere for å gi gode tjenester til innbyggerne.

– Behovet er der allerede og vil bare bli større i fremtiden, sier HR-rådgiverne Ingunn Foshaug og Heidi Johnsen som har ansvar for lærlingeordningen i Narvik kommune. De lover en spennende lære- og arbeidsplass for de som ønsker å være lærling i kommunen.

Narvik kommune har hatt lærlingeplasser innen flere fagområder i mange år, men nå har flere nye områder kommet til.

I år tilbyr Narvik kommune følgende lærlingefag:

•    Anleggsgartnerfaget
•    Barne- og ungdomsarbeiderfaget
•    Helsearbeiderfaget
•    IKT-driftsteknikerfaget
•    Institusjonskokkfaget
•    Kontor- og administrasjonsfaget
•    Byggdrifterfaget

– Vi er veldig glade for at kommunen nå øker antall lærlinger. Det sier Jørn A. Pettersen som er daglig leder for Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor.

– Gjennom å øke antall lærlinger og tilby lærlingeplass innen flere fagområder viser Narvik kommune en kraftsatsing på ungdommen og ikke minst på fagutdanning, sier Pettersen som mener kommunen dermed tar sin del av samfunnsansvaret og sikrer lokale ungdommer en god utdanning.

Han roser samarbeidet med Narvik kommune og forteller om gode tilbakemeldinger fra de som tidligere har vært lærlinger i kommunen.

Det er en stor samfunnsoppgave å gi ungdom læreplassen de trenger og samtidig får kommunen tilført ny kompetanse.

Etter endt utdanning skal lærlingene være godt kvalifisert både faglig og holdningsmessig til å arbeide i Narvik kommune eller på et annet arbeidssted.

– Vi har dyktige fagarbeidere/ansatte som vil være gode veiledere for lærlingene, og enhetsledere som har personalansvar for lærlingene på lik linje som med andre ansatte, sier Heidi Johnsen og Ingunn Foshaug.

De understreker at lærlingene har samme rettigheter og plikter som de fast ansatte i kommunen og at det inngås alltid lærlingekontrakt mellom Narvik kommune som lærebedrift og lærlingen.  

Når læretiden er over og fagprøven er bestått er mulighetene gode for fast arbeid i Narvik kommune.

Ønsker du mer informasjon finner du den på våre hjemmesider, der finner du også nødvendige linker.

Eller ta kontakt med våre HR-rådgivere:

Ingunn Foshaug, tlf. 90919552 – ingunn.foshaug@narvik.kommune.no
Heidi Johnsen, tlf. 97737525 – heidi.johnsen@narvik.kommune.no