Krevende byggemarked, nå går Narvik til uvanlig skritt for å bygge skole

Nå går vi nye veier for å bygge oppvekstsenteret i Kjøpsvik.

Luftfoto av Kjøpsvik skole tatt en høstdag. - Klikk for stort bilde

Narvik kommune har nå lyst ut det nye oppvekstsenteret i Kjøpsvik som en samspillsentreprise.

Frist for prekvalifisering er 4. juli 2024:

 

Det betyr at vi søker ikke bare en entreprenør, men en samarbeidspartner for å realisere oppvekstsenteret i Kjøpsvik. Tidligere har vi lyst ut prosjektet på anbud to ganger, uten å lykkes.

– Vi har forsøkt med standard entreprise. Nå spør vi heller markedet hvordan kan vi få dette til, sammen.

Det sier prosjektleder Ingrid Rydholt på eiendomsforvaltning i  Narvik kommune. Ingrid Rydholt forteller at Narvik kommune har erfaring fra denne typen måte å realisere prosjekt på med det nye helsehuset.

– Men det er et samarbeid med UNN. Vi har ikke gjort dette alene tidligere, såvidt jeg vet, sier Ingrid Rydholt.

Portrett av Ingrid Lyngedal Rydholt. Bildet er tatt på en lekeplass utenfor Ankenes skole, med Narvik i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde

Årsaken er enkel: Aktører i bygg og anlegg er hardt rammet av stigende renter og synkende kjøpekraft, samtidig som Kjøpsvik trenger nytt oppvekstsenter.

– Vi håper å komme i mål denne gangen, slik at Kjøpsviksamfunnet kan få dette etterlengtede løftet, sier Ingrid Rydholt.

Anskaffelsen for en samspillsentreprise fungerer litt annerledes enn standard anbud, blant annet med dybdeintervju og caseløsning før entreprenør velges.

– Vi skal sikre at  vi får en god samarbeidspartner med et team som fungerer sammen. I en samspillsentreprise deler vi og entreprenør risikoen på en annen måte enn en totalentreprise, og begge parter må være trygge på at dette fungerer så godt som mulig. Vi søker nå en samarbeidspartner for å realisere dette prosjektet, ikke bare en entreprenør, sier Ingrid Rydholt.

Gruppebilde av de ansatte på Kjøpsvik skole. - Klikk for stort bilde

På skolen i Kjøpsvik venter de spent på nytt oppvekstsenter. Som rektor på Kjøpsvik skole har Anita Brønmo vært med i brukergruppen og har bidratt i planleggingen.

– Både skolen og barnehagen er så viktig for bygder som Kjøpsvik. Barna våre er det kjæreste vi har, og det er ikke lett å sende barnet sitt for å tilbringe hele dagen på en skole som vi har nå, sier rektor Anita Brønmo.

– Vi trenger det nye oppvekstsenteret, og vi kan ikke vente. Alle i Kjøpsvik var så glad da det nye oppvekstsenteret ble vedtatt, og nå håper vi at det endelig blir byggestart snart, sier Anita Brønmo.

Portrett av rektor Anita Brønmo utenfor Kjøpsvik skole en vinterdag. - Klikk for stort bilde

 

Utlysningen på Doffin, databasen for offentlige anskaffelser:

Kjøpsvik oppvekstsenter - Doffin.no

Informasjon om prosessen med Kjøpsvik oppvekstsenter til nå:

Kjøpsvik oppvekstsenter - Narvik.kommune.no