Koronavirus - slik tar du kontakt med helsevesenet

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Her kan du lese råd fra kommuneoverlegen i Narvik kommune angående koronavirus. 

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontorer i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Har du i tillegg vært i nærkontakt med en smittet person i løpet av de siste 14 dagene, eller har oppholdt deg på et sted som står på Folkehelseinstituttets liste over smitteområder, bes du ta kontakt med din fastlege på telefon for råd og for å avtale undersøkelse.

Det er altså kun hvis du både har symptomer og har vært i et område på Folkehelseinstituttets liste over smitteområder (eller har vært i kontakt med en smittet person) at det er grunn til å ta kontakt.

Det er svært viktig at du tar kontakt med legekontoret per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontoret, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117