Koronavirus - Narvik kommune har etablert smitteverngruppe

UNN deltar på møtene i smitteverngruppen via video. Nettopp for å minimere smitterisiko gjennomføres så mange møter som mulig nettopp på video. Slik er Narvik kommune forberedt på et eventuelt tilfelle av Koronavirus.

Tilfeller av koronavirus er bekreftet i Norge. Det er ikke bekreftet i Narvik ennå, men det er en mulighet for at det vil skje.

Narvik kommune har iverksatt tiltak slik at vi er forberedt.

Informasjon om koronaviruset

Koronavirus - slik tar du kontakt med helsevesenet

Kommuneoverlegen i Narvik har i tråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet følgende viktige tiltak i forbindelse med Koronavirus:

  1. Ring din fastlege ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
  2. Forebygg smitte gjennom god hverdagshygiene.

All informasjon fra Narvik kommune i forbindelse med koronaviruset vil komme enten fra kommuneoverlegen i Narvik eller Narvik kommunes beredskapskoordinator. Informasjon vil publiseres fortløpende på kommunens hjemmesider.

I tråd med etablerte beredskapsplaner er det etablert en smitteverngruppe som vil følge opp planer og tiltak så lenge det er behov. Smitteverngruppen består av personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

mvh

Rådmann Lars Skjønnås