Kommuneoverlegens anbefaling i forbindelse med reiser innenlands

Klikk for stort bildeRegjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands, men de viktigste reisene som å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte.

FHI påpeker at reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

  • Redusere antall kontakter. 
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.  
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.  
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Kommuneoverlegen i Narvik anbefaler tilreisende som kommer fra et område med mye smitte, om å teste seg ved ankomst til Narvik.

I perioden fra prøvetaking til testresultatet foreligger, ber kommuneoverlegen om at tilreisende holder seg mest mulig i ro og viser særlig forsiktighet i forhold til de generelle smittevernregler og sosial kontakt. Kommuneoverlegen anbefaler at man i perioden før svar på test foreligger, ikke bor sammen med personer i risikogrupper

Les mer om koronatesting i Narvik her