Informasjonsmøte vedrørende boligutvikling

Eiendomsutviklere og andre interesserte inviteres til informasjonsmøte.

Narvik kommune inviterer eiendomsutviklere og andre interesserte til informasjonsmøte vedrørende fremtidige boligbehov i kommunen. 

Det vil blant annet bli orientert om endringer tilknyttet eldreomsorgen samt forventede ringvirkninger av industrietableringer og VM 2029.

 

  • Tid: Torsdag 20. juni klokken 18.00
  • Sted: Narvik rådhus