Etterfakturering som følge av feil innkrevd gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp ble ved en feil fakturert med fjorårets priser for første termin 2024. Dette rettes opp på neste faktura for kommunale avgifter, andre termin 2024. For de abonnenter hos Narvik Vann dette gjelder for vil beløpet som etterbetales for vann og avløp fremgå på en egen linje på fakturaen.

Informasjon på Narvik Vanns hjemmesider:

Informasjon - NarvikVann.no

Vann- og avløpsgebyret er delt opp i totalt seks terminer pr. år, samme som kommunale avgifter.

Narvik Vann har laget et eksempel på hva beløpet utgjør:

For en gjennomsnittlig bolig på 120 m2 med innlagt vann og avløp, og som ikke benytter vannmåler, vil beløpet som etterfaktureres på andre termin utgjøre 293,75 kroner inkludert moms. Beløpet vil variere i forhold til bygningens størrelse.

Kunder som har gått over til to årlige terminer, vil bli etterfakturert på faktura for andre halvår, med forfall i august.

Mer informasjon om kommunale avgifter:

Kommunale avgifter 2024