Arrangerte kurs i hverdagsøkonomi for klasse fra Ukraina

To av våre gjeldsrådgivere holdt kurs i hverdagsøkonomi - hvordan systemet i Norge fungerer for privatpersoner.

– Kurset handler om hvordan systemet i Norge fungerer. Grunnleggende økonomiske spørsmål, fra strømregninger til forsikringer, husleiekontrakter og mer. Hvordan slikt fungerer er ulikt fra land til land, forklarer Petter Rønning.

Til vanlig tilbyr gjeldsrådgiverne økonomisk rådgivning til de som trenger det, et samarbeid mellom Narvik kommune og NAV. Du kan lese mer om tilbudet her:

Økonomisk rådgivning

– Ukrainerne går på norskkurs nå, men de er opptatt av å få seg en jobb og integreres i samfunnet. I tillegg til språket må de da vite mye om hvordan samfunnet og økonomi fungerer i Norge, sier Petter Rønning.

Han og kollega Matias Harjo Lundgren holdt kurset, med god bistand fra ukrainske Ellina Keis som er i språkpraksis på NAV, og lærer ved Narvik kommunes integreringsenhet, Kristine Zilauce.