Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning gis av NAV Narvik til alle innbyggerne i Narvik kommune, Evenes kommune og Gratangen kommune.

Vi tilbyr økonomisk råd og veiledning til hele regionen, og
kan gjennomføre timeavtaler i kontorene til NAV i Narvik, Ballangen, Kjøpsvik, Bogen og Gratangen.

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du kan også finne informasjon på NAV sine nettsider:

NAV.no - økonomi og gjeld

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:
 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser med tanke på å dekke
 • nødvendige behov
 • Har du en uoversiktlig økonomi, og føler at måneden varer lenger enn lønningen?
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din
 • har trekk i lønn

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til
livsopphold(sosialhjelp)

Hva slags hjelp tilbyr vi?

Narvik kommune og NAV Narvik kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få
råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye så gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene som det er behov for,
for å kunne gi god rådgivning.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som kan har denne kompetansen.

Kontaktinformasjon

Narvik kommune og NAV Narvik tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Legg merke til at vi også tilbyr drop-in. Se lenke lengre opp på siden.

Det er flere måter å komme i kontakt med økonomisk rådgiver:

Du kan ta direkte kontakt med NAV Narvik på telefon eller Nav økonomirådstelefonen på 55 55 33 39.

Økonomisk rådgiving er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Relevante vedlegg
 • Utskrift av skattemelding for de tre siste år
 • Saldo på alle kontoer
 • Dokumentasjon på boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og annen gjeld. Ta for eksempel utskrift fra gjeldsregisteret.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege o.l.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Eventuelt begjæring om utlegg
 • Innkalling til forliksrådet

Til time med økonomisk rådgiver må du også ta med innlogging til BANKID

Saksgang

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg.