Alle skal ha mat, og ingen skal fryse

Akkurat nå foregår det et storstilt samarbeid mellom alle deler av det offentlige. Samarbeidet vil fortsette gjennom helgen, og ut i neste uke.

Samleside informasjon om raset på Beisfjordveien:

Ras på Beisfjordveien

- Målet er så enkelt som at alle skal ha mat, og ingen skal fryse. Selv om både veien er stengt og Beisfjord er uten strøm, sier rådmann Lars Skjønnås.

Rådmann Lars Skjønnås Narvik kommune Fortsatt er det usikkert nøyaktig når, og delvis nøyaktig hvordan, men allerede nå fredag kveld går Hålogaland Kraft Nett opp løype for en midlertidig sjøkabel, med tidligst mulighet for oppkobling på søndag.

- Arbeidet starter så snart de har mulighet. Vi har et veldig godt samarbeid mellom Hålogaland Kraft Nett og Narvik kommune. Blant annet har nettselskapet et aggregat i Beisfjord, og Narvik kommune har leid et aggregat hos UCO, som sørger for strøm til både Fjordhuset og Telenors mobilmast, slik at Beisfjord fortsatt har mobildekning.

Narvik Havn frakter drivstoff inn til aggregatene, i tillegg til drivstoff for vannpumpene som forsyner Beisfjord med vann.  

- Alle deler av kommunen, resten av det offentlige - og ikke minst Beisfjordingene selv gjør alt som er mulig for at dette skal gå så bra som det kan, med tanke på situasjonen vi er i nå, sier Lars Skjønnås.
- Vi skal følge opp at det som må på plass, kommer på plass så raskt som mulig. Nordland Fylkeskommune har vært veldig effektive, og forsto raskt behovet for at vi får i gang båtskyss så snart som mulig, sier Skjønnås.

Det blir gjennom Statsforvalter rekvirert en midlertidig kai fra Forsvaret, og Nordland Fylkeskommune stiller med båt.

- Alle i Beisfjord må vite at mange gjør sitt ytterste. Det blir handlet inn nødvendige forsyninger som transporteres inn av vår egen Narvik Havn. Hjemmetjenesten har personell som bistår ved behov inne i Beisfjord. Legevakta er parat for å rykke ut, og det gjøres klart for uttransport av enkeltpersoner hvis det blir nødvendig. Ofoten Brann kjørte ut en brannbil tidligere i uka, og hvis mobildekningen mot formodning skulle forsvinne, så har vi også satellittelefoner og nødsamband klart til bruk.

Det som blir å skje de neste dagene er et storstilt samarbeid mellom:

 • Narvik kommune
 • lokal beredskapsgruppe/innbyggere
 • Nordland fylkeskommune
 • Hålogaland Kraft Nett
 • Politiet
 • Statens vegvesen
 • NVE
 • Forsvaret
 • Sivilforsvaret
 • Statsforvalter
 • Norsk Folkehjelp
 • Røde Kors
 • NVE

og mange, mange flere.

Lars Skjønnås, rådmann i Narvik kommune

Raset over Beisfjordveien fra luften Emil Løkås