Ras på Beisfjordveien - Landslide closes Beisfjordveien

Beisfjordveien åpner delvis fra onsdag ettermiddag, og strømmen er tilbake.

Kontaktinformasjon kriseledelse og lokal beredskapsgruppe

Lokal beredskapsgruppe

Lokal beredskapsgruppe kan nås på telefon 942 76 087. Dette aktiveres kun ved en hendelse.

Innbyggere i Beisfjord kan ta kontakt med lokal beredskapsgruppe om de trenger bistand som haster 

Narvik kommunes kriseledelse

Narvik kommunes kriseledelse kan kontaktes på beredskapstelefon: 951 54 500.

Narvik kommune sørger for akuttmedisinsk utstyr, og at de som trenger bistand får den medisinske hjelpen de trenger.

Oppdateringer og hendelsesforløp

Se Statens vegvesens sider for informasjon om når veien er åpen:

SVV - Trafikkinfo

Informasjon til elever i Beisfjord:

Skolehverdag som normalt

Siste oppdatering: Onsdag kl. 16.40:

NVE har kommet med en ny vurdering av skredfaren i området, og på bakgrunn av denne har politimesteren i Nordland i besluttet å oppheve evakueringen av de berørte boliger i Beisfjord fra klokken 18.00 i dag onsdag 26. januar

Oppdateringer onsdag 26. januar

Klokken 15:00

NVE forventes å komme med ny og oppdatert vurdering angående evakuert bebyggelse innen klokken 16.00 onsdag 26.01.22.

Vurderingen vil bli publisert her på hjemmesiden og berørte vil bli varslet på SMS så snart vurderingen er klar.

Klokken 12:20

Statens vegvesen melder at Beisfjordveien åpner onsdag 26. januar klokken 16.00.

De opplyser videre at veien stenges på nytt torsdag 27. januar klokken 09.00 for videre opprydningsarbeid.

SVV- Trafikkinformasjon

Klokken 11:00

Forsvaret melder om vanskelige kjøreforhold for stridsbåten som går inn og ut av Beisfjord. Årsaken er isflak og opprydning etter raset som har gått på Beisfjordveien.

Båten bruker rundt 1 time hver vei, og antakeligvis lengre tid når mørket kommer.

Klokken 09:45

Forsvarets stridsbåt tar opp skytteltrafikken til/fra Beisfjord. Båten vil brøyte seg vei gjennom isflaket og legge til i fjæra i Beisfjord. De første på transportlisen har fått tilbud om transport ut av fjorden.

Klokken 08:30

Det har lagt seg så mye is i Beisfjord i natt at det ikke er mulig for Forsvarets båt å legge til. De som hadde plass på transportlistene er varslet. Antas å være midlertidig problem.

Oppdateringer tirsdag 25. januar

Klokken 13:15

Statens vegvesen har begynt arbeidet med å rydde veien. 

Åpnes tidligst torsdag.  Merk at sluttiden er midlertidig og kan endres.

Trafikkinfo - SVV

NVE vil komme med en ny og oppdatert vurdering angående evakuert bebyggelse innen kl. 16 i morgen (onsdag 26.01.22). Dette forutsetter imidlertid at det er vær- og siktforhold til å få gjennomført befaring og feltobservasjoner.

Oppdateringer mandag 24. januar

Klokken 12.00:

Statens vegvesen melder slik om Beisfjordveien på sine sider:

Åpnes tidligst torsdag. Oppstart av omfattende opprydningsarbeid planlegges å starte tirsdag. Merk at sluttiden er midlertidig og kan endres.

Trafikkinfo - SVV

Oppdateringer søndag 23. januar

Klokken 21:15

Forsvarets stridsbåt mellom Narvik Havn og Beisfjord mandag 24. januar starter fra Narvik rundt 12.00. Antatt tid fra Beisfjord for første tur er 12.30. Vi gjentar, dette er omtrentlige tidspunkter med værforbehold. Mer informasjon om transport, forsyning og videre informasjon om tidspunkter for båten vil bli gjort tilgjengelig her på vår hjemmeside.

Klokken 19:50

Hålogaland Kraft Nett med oppfordring å være obs på umerkede kabler både langs vei og der de kommer i land:

HLK.no/Beisfjord

Den midlertidige høyspentkabelen som forsyner Beisfjord med strøm ligger på bakken, og er umerket. De merkes så snart det er trygt å ferdes i området.

Inntil videre bes vi folk som ferdes i området om å utvise forsiktighet så kablene ikke skades.

Klokken 17:10

Fra mandag klokken 13.00 frem til 20.00 vil Forsvaret gå i skytteltrafikk mellom Narvik Havn og Beisfjord. Kritisk personell, de som har avtaler i Narvik, de som må på jobb og nødvendige forsyninger prioriteres. Her på hjemmesiden vår finner du informasjon om hvordan du skriver deg på liste for transport.

Transporten organiseres av lokal beredskapsgruppe på Fjordhuset og ansatte i Narvik kommune. På hjemmesiden er det informasjon om bestilling av nødvendige varer.

Det vil bli ny vurdering om rasfare av NVE i Beisfjord i løpet av mandag.

Frem til 13.00 mandag vil det ikke gå persontransport eller transport av forsyninger. Det er fortsatt ferdselsforbud i fjorden til kl. 0800 mandag. 

Klokken 10:00

Forsvaret får nå fram stridsbåt for å bistå. Båten er liten nok for å kunne gå under brua, men stor nok til å kunne frakte mye gods og 10-15 personer hver tur.

Båten kan legge til i fjæra og trenger ikke kai. Kritisk personell og nødvendig mat/utstyr blir prioritert.

Med værforbehold skal stridsbåten være klar mandag.

Narvik Havn forsøker å gå inn i dag for å bistå med å hente ut noen personer som må ut fra Beisfjord på grunn av helse.

Informasjon publiseres fortløpende her på hjemmesidene våre. Viktige beskjeder blir sendt på SMS.

Slik varsler vi innbyggere

Oppdateringer lørdag 22. januar

Klokken 21:00

Beisfjord har strøm igjen!

Les mer og se flere bilder fra arbeidet på Hålogaland Kraft Netts hjemmesider:

HLK.no/Beisfjord

Hålogaland Kraft Nett forteller at rundt 60 arbeidere har stått på for at alle i Beisfjord skal få tilbake strømmen:

Vi klarte det. Med en fantastisk innsats fra alle involverte. Sjøkabelen er spenningsatt. Vi har koblet til alle kundene nå.

Nå kan alle dere i Beisfjord slå på lyset igjen. Og lage mat på normalt vis. Og ikke minst ha et oppvarmet hus å stå opp til i morgen. 

Klokken 18:10

Hålogaland Kraft Nett jobber døgnet rundt for å koble til strøm. Samtidig jobber vi for skyss til/fra Beisfjord.

Forsvaret vil gå inn med stridsbåt for å bistå med transport av samfunnskritisk personell og materiell, men vi har ikke fått bekreftet når det vil være operativt. Det jobbes med å få båt til Narvik nå.

Tidligst mandag vil skyss til/fra Beisfjord kunne vurderes. Det vil heller ikke bli flere leveranser med forsyninger før været tillater det.

På Fjordhuset er dagsforsyninger med mat fra Sivilforsvaret klart og kan hentes for de som ikke har nok mat hjemme.

Nå er det viktig å ta vare på hverandre, og dele det man kan med de som trenger, ved og mat - frem til vi får etablert båtforbindelse på nytt.

Klokken 16:00

Hålogaland Kraft Nett melder at selve sjøkabelen nå er på plass.

HLK.no/Beisfjord

Dette skriver Hålogaland Kraft Nett på sine sider:

Sjøkabelen er nå lagt og forankret. Det betyr at den mest kritiske jobben for å gjenopprette strømforsyningen er unnagjort, men en del gjenstår.

Det er også fraktet mer landkabel til Beisfjord. Denne skal koble sjøkabelen sammen med den andre landkabelen som ble gjort klar i natt. På yttersida av raset er kabler på plass, og det gjenstår blant annet skjøting på begge sider. 

Nå skal vi igjen ha et møte med geolog for å vurdere vær, rasfare og sikkerhet. Sikkerheten til menneskene som gjør jobben kommer først.

Arbeidet er omfattende og tar tid. Våre dyktige montører i samarbeid med løsningsorienterte leverandører og lokalbefolkning gjør alt de kan for å få strøm til Beisfjord igjen.

Det kommer ny oppdatering ca. kl. 21.

Klokken 13:30

Politiet har innført alminnelig ferdselsforbud på Beisfjorden. Det betyr at ingen båter kan ferdes på fjorden, med unntak av båter som har fått særskilt tillatelse fra politiet.

Klokken 10:10

Hålogaland Kraft Nett melder at de er godt i gang med å legge både sjøkabel og landkabel, men at rasfaren og det meldte uværet er en utfordring.

Hålogaland Kraft Nett melder videre at totalt 18 personer har vært i jobb hele natta, også fra A. Markussen, Ballangen Sjøfarm, Taraldsvik Maskin, Seaworks. I tillegg til disse har lokalbefolkningen i Beisfjord bidratt.

Hålogaland Kraft Nett publiserer sine oppdateringer her:

HLK.no/Beisfjord

Klokken 09:15

Lørdag jobber vi videre sammen med Hålogaland Kraft Nett om strøm, og med Nordland Fylkeskommune og Statsforvalteren for å sikre båtskyss inn og ut av Beisfjord.

Veien vil fortsatt være stengt i hvert fall frem til onsdag i neste uke, men Hålogaland Kraft Nett legger ned en imponerende innsats, og håpet er å kunne koble på strøm nå i helgen.

I samarbeid med den lokale beredskapsgruppen på Fjordhuset vil Narvik kommune sørge for at det fraktes nok forsyninger inn til Beisfjord i løpet av i dag lørdag. Det er mulig å lade telefonen på Fjordhuset.

Informasjon publiseres fortløpende her på hjemmesidene våre. Viktige beskjeder blir sendt på SMS.

Slik varsler vi innbyggere

Oppdateringer fredag 21. januar - nytt ras

Klokken 21:50

Hålogaland Kraft Nett melder at de håper å kunne koble til strømmen i Beisfjord - før veien åpner igjen:

HLK.no/Beisfjord

Dette skriver Hålogaland Kraft Nett på sine sider:

Vi jobber for å legge en sjøkabel inn til Beisfjord, og vi håper på å kunne koble til strømmen før veien åpner igjen. 

I samarbeid med geolog har vi befart hvor denne trygt kan tas i land på begge sider av rasene. Samtidig har vi fått god hjelp fra Ballangen Sjøfarm og Seaworks fra Harstad, som på kort varsel stiller med nødvendig utstyr og mannskap for utlegging av sjøkabelen.

Målet er å gjøre denne sjøkabelen til en permanent løsning i etterkant. 

Ny oppdatering kommer ca. kl. 10:00 i morgen lørdag.

Klokken 19:25

NVE har i en vurdering fredag ettermiddag anbefalt evakuering av flere hus på Beisfjordsiden og 1 hus på Narviksiden, i nærheten av skredet som gikk tidlig fredag 21. januar. Det gjelder bebyggelse ved Fjøsneset.

Narvik komune er klar for å ta i mot beboerne i husene som er anbefalt evakuert når politiet iverksetter evakuering.

Klokken 18:45 - alle skal ha mat, ingen skal fryse

Oppsummering av det storstilte arbeidet som nå foregår i forbindelse med raset som har gått på Beisfjordveien:

Alle skal ha mat, og ingen skal fryse

Rådmann Lars Skjønnås Narvik kommune  

 

 

 

 

Klokken 15:30

Hålogaland Kraft Nett opplyser at strømbruddet i Beisfjord blir langvarig.

HLK.no/Beisfjord

Informasjon fra HLK:

Det er ikke trygt å gå inn i raset for å gjenopprette strømforsyningen nå. Det betyr at Beisfjord dessverre er uten strømforsyning i helga.

Vi planlegger for både midlertidig og permanent løsning for strømlinja som går inn til Beisfjord. Dette arbeidet er væravhengig, vi kan derfor ikke på dette tidspunkt si noe sikkert om når strømmen kan være tilbake.

Det transporteres mer drivstoff til aggregatene i Beisfjord.

Klokken 15:00

Beisfjordveien vil være stengt til over helgen på grunn av rasfare, og ny vurdering vil bli gjort på mandag. Det vil ta to dager å rydde veien etter klarsignal om at det er trygt å rydde veien.

Det betyr at Beisfjordveien vil være stengt i hvert fall frem til onsdag neste uke.

Nordland Fylkeskommune arbeider med en løsning for båtskyss.

Hålogaland Kraft Nett og Statens vegvesen samarbeider om midlertidig strøm inn til Beisfjord.

Klokken 12:18

Klokken 11:50

Hålogaland Kraft Netts aggregat leverer nå strøm til både mobilmasta og den lokale beredskapsgruppa. HLK planlegger samtidig hvordan strømforsyningen til Beisfjord kan gjenopprettes når det blir trygt å komme frem til den ødelagte linja.

HLK.no/Beisfjord

Den lokale beredskapsgruppen melder at de vil starte å koke vann som kan hentes på termos ved behov, men det er ikke mulighet pr nå for å dra til Fjordhuset for å lade eller lage mat. Den lokale beredskapsgruppen har primuser til utlån ved behov, for eks koking av vann til små barn.

Klokken 11:10

Lokal beredskapsgruppe har et nødsamband, og har kontakt med politiet, Norsk Folkehjelp og Narvik kommune ved nødstilfeller.

Narvik Havn bistår med transport og nødoppdrag, når det er fare for liv og helse. All bistand fra Narvik Havn koordineres via Narvik kommunes kriseledelse.

Klokken 09:30

Nødetatene jobber fortsatt med å få oversikt. Beisfjordveien er stengt, og alle oppfordres til å holde avstand fra området.

Den lokale beredskapsgruppen er tilgjengelig på Fjordhuset, og det er koblet på nødstrøm til Fjordhuset.

Hålogaland Kraft Nett har oppdatert sine sider med informasjon, og vil sende SMS til alle abonnenter:

Vi ber alle være forberedt på at strømbruddet kan vare lenge.

Vi sender ut SMS til de berørte kundene etter hvert som vi har ny informasjon.

HLK.no/beisfjord

 

Klokken 07:00

Beisfjordveien er stengt.

Informasjon om strøm finnes på Hålogaland Kraft Netts hjemmesider:

HLK.no/beisfjord

Oppdateringer onsdag 19. januar

Statens vegvesen melder at Beisfjordveien åpner onsdag 19. januar klokken 13.00.

Veien vil vurderes fortløpende de neste dagene, med tanke på været som er nå. Statens vegvesen melder at det er planlagt ny befaring med NVE og geolog på fredag, for å vurdere eventuelle nye tiltak.

Oppdateringer tirsdag 18. januar

Klokken 16:55

Oppdatering fra Hålogaland Kraft Nett:

Vi er nå ferdig med den planlagte utkoblinga, og alle skal ha fått strømmen tilbake. Det betyr at Beisfjord forsynes via den midlertidige kabelen og ikke via strømlinja med den skadde masta som står i raset.

Med det har vi sikret strømforsyningen best mulig, og gjort det vi kan for å forhindre et mulig langvarig strømbrudd ved flere ras. Dette er som sagt en midlertidig løsning. Linja repareres når det blir sikkert å jobbe i området.

Klokken 12:30

Hålogaland Kraft Nett melder at strømmen blir tatt i Beisfjord klokken 12:45 tirsdag 18. januar. De melder at strømmen vil være borte i 3-4 timer, og at alle berørte abonnenter vil bli varslet på SMS.

Klokken 11:50

Oppdatering fra Hålogaland Kraft Nett:

Våre montører har stått på for å gjøre det de kan for å unngå et lengre strømbrudd i Beisfjord. Om det går nytt ras kan den ødelagte masta dra med seg større deler av strømlinja. Den midlertidige kabelen er nå på plass i ei grøft forbi rasområdet.

Vi gjør derfor en planlagt utkobling av strømmen for å koble om strømforsyningen fra den rasutsatte masta og til den midlertidige kabelen. Alle berørte kunder varsles om utkoblingen via SMS. Slik kan vi sikre strømforsyningen best mulig, og hindre et langvarig strømbrudd om det kommer flere ras. Dette er som sagt en midlertidig løsning. Linja repareres når det blir sikkert å jobbe i området. 

Oppdateringer mandag 17. januar

Klokken 19:45

En av stolpene som forsyner Beisfjord med strøm har blitt skadet i raset, og det er en mulighet for at strømmen går. Hålogaland Kraft Nett har gjennomført befaring, og vil gjøre arbeid i området så snart det lar seg gjøre. Det jobbes med å legge provisorisk kabel forbi rasområdet, noe som vil kunne ta minst et døgn. Hålogaland Kraft ber innbyggere i Beisfjord om å forberede seg på at det kan bli et lengre avbrudd i strømforsyningen. Det kan dermed være lurt å vurdere overnatting hos venner/bekjente i og rundt Narvik. 

Narvik kommune frakter mandag kveld et aggregat til Fjordhuset i sentrum av Beisfjord, og vil i samarbeid med Beisfjord bygdeutvalg sørge for mulighet for oppvarmet lokale i tiden fremover, dersom strømmen skulle gå før ny kabel er på plass.

Informasjon om strøm er på Hålogaland Krafts hjemmesider.

Statens vegvesen melder at Beisfjordveien blir stengt fra i morgen tirsdag 18. januar klokken 12.00 til onsdag den 19. januar klokken 12.00, på grunn av rasfare.

Narvik kommunes kriseledelse kan kontaktes på beredskapstelefon: 951 54 500 .

Hvis strømmen går vil mobildekningen mest sannsynlig forsvinne etter rundt 4 timer.

Man vil likevel kunne ringe 112, også uten nett, ved akutt behov.

Lokal beredskapsgruppe vil i perioder være tilgjengelig på Fjordhuset og de har fått kjørt inn aggregat i beredskap. Det vil derfor være varme og lys på Fjordhuset dersom strømmen går. Informasjon om kontaktpersoner finnes også på døren til Fjordhuset.

Klokken 14:00

NVE har justert ned faregraden for mulig ras fra 4 til 3.

Politiet og Statens vegvesen har besluttet at Beisfjordveien vil åpne rundt 15.00.

Men faregraden vil gå opp fra 3 til 4 igjen ved midnatt.

Alle i Beisfjord må derfor være forberedt på at Beisfjordveien kan bli stengt igjen fra sen kveld/midnatt i dag mandag 17. januar.

Alle som bor i Beisfjord anmodes om å gjøre nødvendige ærend, og være forberedt på eventuelt flere dagers stengt Beisfjordvei.

De evakuerte kan dra hjem, men kun frem til midnatt. Alle evakuerte er orientert direkte.

Teksten over er sendt på SMS til alle med registrert adresse i Beisfjord mandag 17. januar 14:46. Les mer her:

Når varsler Narvik kommune innbyggere

Søndag 16. januar - Snøras over Beisfjordveien

Snøras over Beisfjordveien, ca 100 meter vest for rasoverbygget.

Politiet har gjennomgått området og kan forsikre at ingen mennesker er tatt av raset. Området og veien for biler, og de er i kontakt med innbyggerne som bor i området. 

Alle på yttersiden av raset må evakueres og Narvik kommune er igang med arbeidet med å finne kontaktinformasjon. Dette arbeidet gjøres sammen med den lokale beredskapsgruppen.

Den lokale beredskapsgruppen har møttes og alt startet arbeidet med å skaffe oversikt over eventuelle behov for de som er berørt. 

Beisfjordveien vil være stengt en periode fremover for sikring og oppryddingsarbeid. 

Persontransport

Forsvaret vil gå i skytteltrafikk mellom Narvik Havn og Beisfjord frem til Beisfjordveien åpnes. Det er begrenset med plass ombord. Tidspunkter blir planlagt underveis etter behov for persontransport og varer, med værforbehold. Det er ingen faste ruter.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en av Forsvarets stridsbåter. Passasjerer sitter ute, og det er liten grad av komfort. De som skal med båten må kle seg etter været, og litt til.

Kritisk personell, de som har timeavtaler i Narvik, og de som på jobb vil prioriteres. Øvrige plasser tildeles etter rekkefølgen de meldes inn.

Vi operer med omtrentlige tidspunkter og værforbehold.  Det kan ikke garanteres retur til Beisfjord.

Man kan skrive seg på liste ved å sende SMS med navn til Anita Lindal 91178086 eller en e-post til anita.lindal@narvikskolen.no

Du må melde fra følgende:

  • Navn
  • Antall passasjerer
  • Telefon
  • Begrunnelse (hjemmesykepleier/jobb/legetime)
Samfunnskritisk personell

Spesifiser hvis du er samfunnskritisk personell, og må prioriteres foran på listen. Hvem som defineres som samfunnskritisk vil bli avgjort av Narvik kommunes beredskapsledelse, i samarbeid med lokal beredskapsgruppe i Beisfjord.

Forsyninger

Matvarer som er bestilt må hentes på Fjordhuset, og du får en SMS når varene kan hentes.

Det er etablert slippunkt for varer og gods som skal fraktes inn til Beisfjord:

Fløttmannskaia på Narvik Havn

Kontaktpunkt for organisering av mathandel er Linda Kjos på telefon 95911343Det er ikke mulig å bestille mat direkte hos beredskapsgruppen.

Forsvaret går i skytteltrafikk mellom Narvik Havn og Beisfjord mellom 13.00 og 20.00 mandag 24. januar.

Vi ber om at det ikke handles inn utover det som er strengt nødvendig - all transport belaster beredskapsorganisasjon. Dette er et tilbud ment for å ivareta liv og helse. Ta kontakt på telefon hvis du trenger viktige varer eller medisiner du ikke kan få levert til slippunktet på Narvik Havn.

Vær en god nabo og hør med eldre eller andre du vet om som ikke har anledning til å bestille selv.

Rema 1000 Ankenes

Kunder kan bestille mat på e-post ankenes@rema.no

  • Detaljert handleliste
  • Navn
  • Mobilnummer

Da får man et Vipps-krav fra kjøpmannen, som pakker og slipper av handleposene på slippunktet.

Matvarer som er bestilt må hentes på Fjordhuset, og du får en SMS når varene kan hentes.

Ønsker du å tilby varer fra din butikk her?

Kontaktpunkt for organisering av mathandel er Linda Kjos på telefon 95911343.