Aktivitetsvenn

Sett av en time i uka til å være med som aktivitetsvenn, i regi av Narvik demensforening. 

Mange frivillige ble med fra oppstart på sykehjemmene i 2013, og en del har kommet til etter hvert, både damer og menn. 

Tilbakemeldingene er gode: 

Vi møter så mange flotte mennesker!

Det tar jo ikke mye tid! 

Dette er så meningsfylt!

Vi synger, trimmer, går turer, eller bare slår av en prat. 

I 2022 startet vi også "I godt lag" på båthuset hver annen onsdag, kl. 11-13:30, med aktiviteter og sosialt samvær for eldre hjemmeboende, både de som huske og de som glemmer. 

Mange flotte, trofaste frivillige stiller, men vi trenger flere! 

Bli med som aktivitetsvenn du også!

 

For mer informasjon:

Aktivitetsvenn-koordinator, Signy Strøm.
Telefon: 76 91 33 19 eller send e-post signy.strom@narvik.kommune.no

Leder Narvik demensforening Anne-Lise Christensen
Telefon: 970 43 154 eller send e-post ann-lic@narvik.kommue.no

Guri Indregard.
Telefon: 900 28 847 eller send e-post guriindregard@hotmail.com