Borgerlig vigsel i Narvik kommune

Narvik kommune tilbyr borgerlig vigsel. Før dere bestiller vigsel hos oss må dere innhente prøvingsattest hos Skatteetaten.

Narvik kommune tilbyr vielse til alle personer som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Forberedelser

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen før ekteskap kan inngås. Skjemaer som må fylles ut finner dere på  Veien til ekteskapet - steg for steg  skatteetaten.no

Dere må sende/levere prøvingsattest til kommunen. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder og må være gyldig den dagen dere gifter dere.

Du kan sende attesten til:

Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Eventuelt på e-post til: postmottak@narvik.kommune.no

Dere må også bestille tid for vielsen, og dette gjøres ved å sende inn skjema for bestilling av vigsel:
Bestilling av vigsel. Bestillingsskjema skal være mottatt av kommunen senest 3 uker før ønsket dato for vigsel.

Tidspunkt og sted for vigsel

Kommunen tilbyr vigsel i Narvik rådhus fortrinnsvis på fredager (utenom helligdager/høytidsdager) mellom kl. 10:00 og 15:00. Det kan velges mellom seremonirom og kommunestyresalen.

Ønske om vigsel utenfor Rådhuset og/eller utenfor arbeidstid, kan bare imøtekommes dersom vigsler har kapasitet til dette. Dette må da avtales særskilt. Fristen for slik søknad er 1 måned før ønsket dato for vigsel.

Dersom brudefolket ønsker å gifte seg i tidsrommet 01.7 - 15.8 må normalt søknad om vigsel være mottatt av kommunen innen 1.6.

Seremonien

Kommunen tilbyr standard pynting av lokalet. Dersom brudeparet ønsker annen pynting av lokalet, må dette avklares i forkant med vigsler. Dette påkostes av brudeparet selv. 

Kommunen har satt av 20 minutter til seremonien, som består av ekteskapsinngåelse med det borgerlige vigselsformularet, og eventuelt et kulturelt innslag.

Brudefolk og gjester må møte i tide for vigsel, og vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Generell info

Dersom du ved bestilling av vigsel trenger hjelp med å opprette deg som ny bruker i søknadssenter ta kontakt med oss på tlf. 76 91 20 00 eller send e-post til postmottak@narvik.kommune.no. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg tilbake.

Vigslere i Narvik kommune er:

Rune Edvardsen, ordfører
Rune Ernst Østergren, varaordfører
Johanne Einarsen, advokat
Lars Skjønnås, rådmann
Lars Norman Andersen, assisterende rådmann
Charlotte Bartholsen Greger, enhetsleder HR
Lena Hope, enhetsleder kultur

 

Ønsker du en bestemt vigsler kan dette opplyses i bestillingsskjemaet, benytt feltet Annet/Andre opplysninger.  

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk:

Spørsmål?

Har du spørsmål om selve vielsen, send en e-post til: postmottak@narvik.kommune.no eller ring på tlf. 76 91 20 00.