Midtre Hålogaland Friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd er et kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter kommuneloven med egen samarbeidsavtale for fellesskapet. De ni eierkommunene er Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjeldsund.

Friluftsrådet arbeider for et naturvennlig, bærekraftig og lite utstyrskrevende friluftsliv for alle. Folkehelse er fundamentet i alt friluftsrådet gjør. Friluftsrådet skal, i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 

Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidspartnere. Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom Friluftsrådet og deltakerkommunene fastsettes gjennom årlige arbeidsplaner som vedtas på representantskapsmøtet.

Administrasjonen holder til på rådhuset i Narvik og består av fire ansatte.