Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal bidra til profesjonelle kunst og kulturopplevelser for seniorer ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

DKSS er ett tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til kommunene i Nordland.

Kontaktperson i Narvik Kommune:
Stig Johnsen
Avdelingsleder
Aktivitetssenteret for eldre, Alleen
Telefon: 913 84 900
Mail: stig.johnsen@narvik.kommune.no