Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt kunst- og kulturformidlingsprogram hvor alle kommuner forplikter seg til å gi kunst- og kulturopplæring til alle elever i grunnskolen.

Den kulturelle skolesekken i Narvik samarbeider tett med Nordland fylkeskommune og lokale kunst- og kulturaktører. Narvik kommune har ansvar for programmering av tilbudet i Narvikskolen. Hovedfokuset til DKS Narvik er kulturarv, kultursituasjon og kulturendring. 

Programmet til DKS Narvik finner du på nettsidene til Nordland fylkeskommune:

Program Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune

Målet med DKS er:

  • å medvirke til at elevene i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolenes læringsmål

Organisering av DKS

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune er plassert i enhet Kultur. Alle skolene i kommunen har sin egen kulturkontakt for DKS. Vår DKS-koordinator er Heidi Hvaal Leiros.