Bygdeutviklingslag i Narvik - slik kan du påvirke i Narvik kommune

For inneværende kommunestyreperiode er det etablert en prøveordning med bygdeutviklingslag.

Allerede etablerte lag, foreninger eller organisasjoner er velkomne til å søke om å bli en del av ordningen.

Bygdeutviklingslag er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening. Formålet er å oppfordre til innbyggermedvirkning og nærdemokrati i ny kommune. 

For å stimulere til etablering av bygdeutviklingslag gis det et engangsbeløp på kr. 10.000,- i etableringsstøtte.

Etablering av bygdeutviklingslag er som nevnt en frivillig ordning. Bygdeutviklingslaget vil være en ressurs i sitt lokalsamfunn for å ta vare på bygda og innbyggerne med nærmiljøtiltak.

Narvik kommune ønsker at bygdeutviklingslagene skal gis en mulighet til å være delaktig i saker som berører deres geografiske område gjennom utsendte høringer, folkemøter og fremme saker/innspill på eget initiativ.

Legge til rette

Bygdeutviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for å bidra til styrket service i sitt geografiske område, fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre og trygge bosetting i bygda.

Videre er det viktig å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å bistå etablerere og ellers legge til rette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter.

Bygdeutviklingslagene skal selv ta initiativ til å etableres. Hva som kreves for å kvalifisere som bygdeutviklingslag finner du i forslaget til vedtektene. (PDF, 58 kB)

Søknad sendes til postmottak@narvik.kommune.no og merkes Bygdeutviklingslag:

Postmottak Narvik kommune

Lag, foreninger eller organisasjoner må være stiftet og registrert i Brønnøysundsregistrene før søknad sendes. Vi anbefaler at så mange som mulig av bygdas innbyggere inviteres til å delta!

Hovedutvalg for plan og utvikling har fullmakt til å godkjenne søknad om etablering, og skal formelt godkjenne etableringen av de enkelte bygdeutviklingslag.

Narvik kommunes næringsselskap Futurum er første kontaktpunkt for bygdeutviklingslagene, når de er etablert:

Futurum - Narvik kommunes næringsselskap

Er du usikker på hvordan du starter og registrerer en forening? Altinn.no har all informasjon du trenger!

Starte/registrere forening

Kontakt
Lars Sigurd Eide, Futurum tlf. 769 67 300
lars@futurum.no

Kontaktliste Bygdeutviklingslag Narvik pr. 16.04.2024
Skjomen: Edvart Solvang, telefon: 456 17 193, epost: edvart.solvang@gmail.com
Beisfjord: Marthe Kufaas, telefon: 414 15 110, epost: mkufaas@hotmail.com
Ballangen: Kjell Inge Mentzen, telefon: 906 77 031, epost: kjedvor@gmail.com
Kjøpsvik: John Skogvoll, telefon: 915 58 612, epost: johngunnarskogvoll@gmail.com