Fagarbeiderløftet

Fagarbeiderløftet er en storsatsing fra Narvik kommune til ansatte for å ta fagbrev.

Fagarbeiderløftet er et samarbeid mellom Narvik kommune, Narvik videregående skole, Karrieresenteret Ofoten, Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor og NAV Narvik.

Hensikten er å øke kompetansen til assistenter innenfor helse- og omsorgstjenesten og renholdssektoren og gi en unik mulighet for å kvalifisere deg til fagbrev som renholdsoperatør og fagbrev i helsearbeiderfaget.

Her søker du om å delta i fagarbeiderløftet:

Søknad fagarbeiderløftet

Forrige runde av fagarbeiderløftet var for renholdssektoren og helse- og omsorgstjenesten. Før det igjen var fokuset på barne- og ungdomsarbeidere. Høsten 2022 er fokus på helse- og omsorgssektoren og renholdssektoren.

Hvorfor fagbrev?

Kommunene har som mål at alle ansatte skal være kvalifisert med fagbrev i renholdsoperatørfaget og helsearbeiderfaget. Vi må sikre at dagens og morgendagens oppgaver løses mest mulig effektivt og med kvalitet i tjenesten. Vår kommune har behov for flere ansatte med formell kompetanse og fagbrev.

Hvem kan søke om å delta?
  • Fast ansatte som jobber innenfor renholdssektoren og helse- og omsorgssektoren.
  • Midlertidig ansatte som jobber innenfor renholdssektoren og helse- og omsorgssektoren.
  • Personer som nærmer seg tre års sammenhengende tjeneste vil bli prioritert.
     
Faglig innhold:

Dette tilbudet er en hel kompetansepakke som inneholder alt fra karriereveiledning, karriereplan, opplæring og oppfølging av faglærer og hjelp til oppmelding til fagprøven når eksamen er bestått og praksis er godkjent.
Gjennom karriereveiledningen vil vi kartlegge og avklare hvilke fag du må ta og hvor mye praksis du har mulighet for å få godkjent før du kan melde deg opp til fagprøven.
Fagprøven er den avsluttende praktiske prøven som gjennomføres på arbeidsplassen. 
Minoritetsspråklige ansatte vil få muligheten til norskopplæring i kombinasjon med fagopplæringen.

Ta kontakt med oss!

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Karrieresenteret vil gjennomføre informasjonsmøter om Fagarbeiderløftet på de fleste arbeidsplasser. Ta kontakt med enten din nærmeste leder eller prosjektorganisasjonen:

Ragnhild Løkås
ragnhild.lokos@narvik.kommune.no
917 18 978

Ann Kvanmo
ann.kvanmo@narvik.kommune.no
91 70 75 23​​​​​​​