Stoffkartotek - Narvik kommune

Narvik kommune har i samarbeid med FDVhuset laget et stoffkartotek i tilknytning til Famacweb. I stoffkartoteket finner man alle kjemikalier som Narvik kommune benytter seg av i sin virksomhet.

Alle virksomheter som bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.
Du kan lese mer om stoffkartotek på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Stoffkartotek Narvik kommune