Motorferdsel i utmark og vassdrag

For å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som reulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

 

Regelverk for motorferdsel

Motorferdselloven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et definerte tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i motorferdselforskriften.

Regelverket skal ikke hindre nødvendig ferdsel til definert nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I motorferdselsforskriften er det beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Narvik kommune har også vedtatt «Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark».

Søknadsskjema

Under finnes link til søknadsskjema.

Kontakt Landbruk og naturforvaltning for spørsmål omkring søknad:

Mer informasjon

Les mer om reglene på Miljødirektoratets nettside.

 

Artikkelliste