Flaggreglement

Narvik kommune har utarbeidet et eget flaggreglement.

Reglementet inneholder informasjon om lovverk og forskrifter knyttet til flagging, offisielle flaggdager og flaggdager spesielt for Narvik kommune, og informasjon om søknad om flagging. Narvik kommunes flaggreglement ble vedtatt i kommunestyret 16. april 2020.

Det vedtatte flaggreglementet kan du lese her:

Flaggreglement Narvik kommune (PDF, 622 kB)

Flaggdager

Offisielle flaggdager

Det skal flagges på de offisielle flaggdager. De offisielle flaggdager er: 

Dato 

Anledning 

Hvor

Tidspunkt

1. januar 

1. nyttårsdag 

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 10:00 

Hales kl. 15:00

21. januar 

H.K.H Prinsesse Ingrid  Alexandras fødselsdag

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 10:00 

Hales kl. 15:00

6. februar 

Samefolkets dag 

Rådhuset og  

rådhusplassen 

Flagges med to norske  og to samiske flagg. Det flagges også på de gamle rådhusene i Kjøpsvik og Ballangen.

Heising kl. 10:00 

Hales kl. 15:00

21. februar 

H.M. Kong Harald Vs  fødselsdag

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 10:00 

Hales kl. 15:00

1. mai 

Offentlig høytidsdag 

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00  

(solnedgang)

8. mai 

Frigjøringsdagen 1945 

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

17. mai 

Grunnlovsdagen 

Alle kommunale bygg  som har flaggstang + Torvhalltaket og Parkhalltaket. Det flagges på de gamle rådhusene i Kjøpsvik og Ballangen 17. mai.

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

7. juni 

Unionsoppløsningen  1905

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

4. juli 

H.M Dronning Sonjas  fødselsdag

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

20. juli 

H.K.H Kronprins  

Haakon Magnus  

fødselsdag

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

29. juli 

Olsokdagen 

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

19. august 

H.K.H Kronprinsesse  Mette-Marits  

fødselsdag

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 08:00 

Hales kl. 21:00

25. Desember 

1. juledag 

Rådhuset og  

rådhusplassen

Heising kl. 10:00 

Hales kl. 15:00

Bevegelig 

1. påskedag 

Rådhuset og  

rådhusplassen

 

Bevegelig 

1. pinsedag 

Rådhuset og  

rådhusplassen

 

Bevegelig 

Dagen for  

Stortingsvalg

Rådhuset og  

rådhusplassen

 

 

Andre flaggdager

Narvik kommune flagger i tillegg den 28. mai da det er en spesiell dag i Narviks historie: Gjenerobringen av Narvik i 1940. 

Dessuten viser flaggforskrift (1927) § 4 at det også kan flagges ved andre høytidelige og festlige anledninger og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig. Det er ikke adgang til å flagge ved høytideligheter av helt privat karakter uten forbindelse med vedkommende statsinstitusjon utøvende myndighet

Flaggregler

Lover og forskrifter om flagging

I Norge kan alle flagge når de vil, eksempelvis på bursdager og flaggdager. Det er likevel regler som både privatpersoner og offentlige institusjoner må følge ved flagging med det norske flagget, det samiske flagget, og kommune- eller fylkesflagget - uavhengig av om det flagges på offisielle flaggdager eller ved private merkedager. Flaggreglementet til Narvik kommune bygger på følgende:

Generelt

På eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må det kun brukes norsk flagg, det samiske flagget eller kommune/fylkesflagg. Dette gjelder ikke når bygningene, eiendommene eller institusjonene brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. 

Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende, og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner.

Tidspunkt- heising og firing av det norske flagg

I sommerhalvåret, altså i perioden fra mars til oktober, skal flagget heises kl. 08:00 og hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21:00 hvis solen går ned etter denne tid. 

I vinterhalvåret, altså i perioden fra november til februar, skal flagget heises kl. 10:00 og hales kl. 15:00, jfr. flaggforskrift (1927) § 6. 

Fremmed lands flagg

Et fremmed lands flagg kan heises ved siden av Norges flagg på eller fra kommunale offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, når dette er av hensyn til internasjonal høflighet finnes ønskelig.

Et fremmed lands flagg skal dog ved slike anledninger ikke gis en mer fremtredende plass enn Norges flagg.

Bruk av flere nasjoners flagg samtidig

Under arrangement hvor det heises flere nasjoners flagg, skal i hovedsak det norske flagg ha den sentrale plassering, hvor flaggene deretter heises i alfabetisk rekkefølge.

 

Flagging og frister for søknad om flagging

Flagg og frist

Narvik kommune flagger normalt kun på rådhuset og rådhusplassen. 

Det flagget på vedtatte flaggdager og etter bestilling fra rådmannen, eller personell bemyndiget av rådmannen.

Flaggstenger på rådhustaket og rådhusplassen er å betrakte som rådhusets stenger. Flagging her ivaretas av Eiendomsforvaltningen. Eventuell flagging på/ved andre offisielle bygg ivaretas av enhetsleder for det aktuelle bygg. 

Enhet kultur har ansvar for å påse at det flagges i forbindelse med spesielle arrangementer eller begravelser. 

Det kan søkes til Narvik kommune om flagging på andre dager utenom de offisielle flaggdagene. Skriftlig søknad om flagging ved et arrangement eller lignende skal normalt foreligge kommunen senest 3 uker før arrangementet.

Ordføreren kan godkjenne søknader om flagging under arrangementer og dager, selv om disse ikke er eksplisitt angitt i flaggreglementet. I slike tilfeller saksbehandles søknad om flagging av administrasjonen i forkant av ordførers avgjørelse. Bestilling av flagging skal normalt være eiendomsforvaltning i hende senest 1 uke før den dato flagging skal finne sted.