Grensepåvisning/klarlegging av grense

Grensepåvisning er å klarlegge og merke eksisterende grenser.

Grensepåvisning av tidligere koordinatbestemt grense gjøres uten endringer i dagens grenser i matrikkelen.

Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Det er en forutsetning at rekvirent fremskaffer dokumenter(skylddelingsforretninger o.l.) samt kart som kan ha betydning for grensepåvisningen i forkant av forretningen.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger og adresser. Publikums utgaven finner du her på seeiendom.no

Klarlegging av eksisterende grenser rekvireres ved å fylle ut  søknadsskjema (PDF, 944 kB)

Her finner du veiledning til utfylling av søknadsskjema (PDF, 206 kB).