Kontaktinfo og åpningstider

Generelle henvendelser til areal- og samfunnsutvikling skal gjøres til servicetorget i 1. etasje i Narvik Rådhus. 

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos areal- og samfunnsutvikling gjøres dette ved timebestilling.  Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon.

Besøksadresse 
Narvik rådhus (servicetorget)
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Postadresse
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik

Konstituert enhetsleder
Marit Liengen

Marit.liengen@narvik.kommune.no

+47 959 69 837

Fagområder og tjenester i enheten  Areal- og samfunnsutvikling er:

Plan- og byggesak

Arealplansaker og reguleringssaker. Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til loven. Boligseksjonering, som også omfatter deling av fast eiendom.

Miljø- og forurensningssaker etter Forurensingsloven og forurensingsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe* og skal i den forbindelse saksbehandle søknader og stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidende.  

* pe - personekvivalent - den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn på 60 g O/døgn. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.

Kart og oppmåling

Fradeling og oppmåling av tomter. Eiendomsinformasjon.
Karttjenester, herunder grunnkart, eiendomskart og adressekart. Kommunens karttjeneste på nett - webkartet - er under stadig utvikling og nå tilbys blant annet nye oppdaterte kart og flyfoto over Øyjord og alle tettstedene i kommunen. I 2013 er det lagt ut nye kart og flybilder for Narvik by, Ankenes og Håkvik. 

Eiendomsskattekontoret  ivaretar utligning og utsending av eiendomsskatt til eiere av tomt, bolig, fritidseiendom eller næringsbygg i samsvar med årlig eiendomsskattetakst.